Poznaj naszych lekarzy

Natalia Myszakowska-Gliwińska
lekarka
w trakcie specjalizacji z Chorób Płuc

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie odbywam specjalizację z pulmonologii w dużym łódzkim szpitalu klinicznym. Praca z ludźmi sprawia mi wiele radości, a uśmiech zadowolonego pacjenta jest największą nagrodą.

Adam Maliszewski
Adam Maliszewski
lekarz


Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie nabywałem w trakcie stażu podyplomowego odbywanego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Miałem także okazję przez kilka lat prowadzić kursy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży we wrocławskich szkołach. Aktualnie planuje podjęcie specjalizacji z kardiologii na Dolnym Śląsku. W praktyce lekarskiej staram się kierować indywidualnym podejściem do pacjenta oraz najnowszymi zaleceniami medycznymi.

Anna Waśniewska-Włodarczyk
lekarka
w trakcie specjalizacji

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nauczyciel akademicki. Realizowałam staże zagraniczne w szpitalach Portugalii i we Włoszech.

Jakub Włodarczyk
lekarz
w trakcie specjalizacji z Chirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie młodszy asystent oraz doktorant w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czynny uczestnik międzynarodowych konferencji medycznych (UEG Week, World Congress of Surgery), laureat Diamentowego Grantu. Odbyte staże zagraniczne w USA oraz Kanadzie. Autor ponad 30 publikacji naukowych oraz 4 rozdziałów.

Mateusz Prusisz
lekarz
w trakcie specjalizacji z Chirurgii

Absolwent Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie młodszy asystent oraz pracownik dydaktyczny w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czynny uczestnik międzynarodowych konferencji medycznych (Surgery Live, Ogólnopolski Kongres Chirurgii Kolorektalnej). Certyfikowany uczestnik kursów z zakresu chirurgii laparoskopowej i małoinwazyjnej.

Szymon Krysztofiak
Szymon Krysztofiak
lekarz

Absolwent Uniwersytetu Pavola Josefa Safarika w Koszycach – kierunek lekarski. Od III roku studiów pracowałem w szpitalu uniwersyteckim, gdzie miałem możliwość poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności na oddziale chirurgii i neurologii. Aktualnie planuję rozpoczęcie w Warszawie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. W praktyce lekarskiej najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście oraz oferowanie pacjentowi  leczenia i opieki na najwyższym poziomie.

Michał Sałdan
lekarz
w trakcie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie odbywam szkolenie specjalizacyjne z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W praktyce lekarskiej zwracam szczególną uwagę na indywidualne potrzeby pacjenta oraz leczenie bólu.

Krzysztof Eder
Krzysztof Eder
lekarz
w trakcie specjalizacji z Okulistyki

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Występował na wielu konferencjach, w tym w Wielkiej Brytanii, m. in. na University of Cambridge oraz w Stanach Zjednoczonych. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu w Puszczykowie k. Poznania. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, na oddziale powszechnie uznawanym za najlepszą klinikę okulistyczną w Polsce.

Anna Świętochowska
lekarka
specjalistka Medycyny Rodzinnej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w przychodniach na terenie Warszawy i okolic oraz wizytach domowych. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę na szkoleniach i kursach.

Paweł Zielecki
Paweł Zielecki
lekarz

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako lekarz POZ nieustannie poszerzając swoje doświadczenie w leczeniu dorosłych oraz dzieci.

Paulina Rychcik-Pazyrska
Paulina Rychcik-Pazyrska
lekarka
w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie rezydentka onkologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. W praktyce lekarskiej najważniejsze jest dla mnie indywidualne i holistyczne podejście do każdego pacjenta.

Filip Karuga
Filip Karuga
lekarz
w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie lekarz rezydent położnictwa i ginekologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto, doktorant w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownik grantu Preludium 20 Narodowego Centrum Nauki. Laureat licznych konferencji i stypendiów np. Stypendium Ministra Zdrowia, Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Odbył staże zagraniczne w znanych europejskich ośrodkach medycznych np. Oxford, Barcelona, Lublana, Freiburg. Autor ponad 20 publikacji naukowych.

Jegor Burdz
Jegor Burdz
lekarz

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zwolennik medycyny opartej na dowodach (EBM) oraz holistycznego podejścia do pacjenta. Chętnie prowadzi konsultacje również w języku rosyjskim i białoruskim, rozumie również mowę ukraińską. Wykładowca psychoedukacji.

Gabriela Daszkiewicz
lekarka
w trakcie specjalizacji z Interny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie rozpoczyna specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych we wrocławskim szpitalu klinicznym. W pracy z pacjentem najbardziej ceni relacje opartą na zaufaniu i holistyczne podejście do leczenia.

Damian Łabuziński
Damian Łabuziński
lekarz
w trakcie specjalizacji z Endokrynologii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyłem z nagrodą Rektora dla najlepszych absolwentów. Obecnie młodszy asystent- rezydent w Klinice Endokrynologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dodatkowo pracuję jako lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Medycyna jest moją pasją, a szczególną uwagę zwracam na indywidualne podejście do pacjenta oraz leczenie zgodnie z najnowszą wiedzą.

Małgorzata Płusa
Małgorzata Płusa
lekarka
w trakcie specjalizacji z Pediatrii

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie rezydentka pediatrii. Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy w Oddziale Pediatrycznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Dziecięcego oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Aleksandra Wodok-Smarżyk
Aleksandra Wodok-Smarżyk
lekarka
w trakcie specjalizacji z Nefrologii

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie rezydentka nefrologii w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Najważniejsze dla mnie jest konkretne i zrozumiałe przekazanie pacjentowi zaleceń,aby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny

Grzegorz Kardas
Grzegorz Kardas
dr n. med.
w trakcie specjalizacji z Alergologii

Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz rezydent alergologii. Główny obszar zainteresowań klinicznych i naukowych to choroby alergiczne i układu oddechowego. Autor ponad 30 publikacji z zakresu chorób płuc i alergologii. Sekretarz Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W pracy cenię sobie profesjonalizm, skuteczność i satysfakcję pacjenta. 

Magdalena Sulwińska
Magdalena Sulwińska
lekarka
w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie lekarz w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej. Stale poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie w leczeniu dzieci i dorosłych. Na co dzień pracuję w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej gdzie sprawuję opiekę nad całymi rodzinami, od noworodka do seniora.

Adam Osekowski
Adam Osękowski
lekarz
w trakcie specjalizacji z Chirurgii Onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiowałem i pracowałem w szpitalu zagraniczny w Aarhus w Danii. Doświadczenie zawodowe zdobyłem również w szpitalu miejskim w Gdyni gdzie pracowałem głównie na oddziale internistycznym oraz pediatrycznej izbie przyjęć.

Łukasz Jabłoński
Łukasz Jabłoński
lekarz
w trakcie specjalizacji z Interny

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień pracuje na oddziale chorób wewnętrznych szpitala w podkrakowskich Proszowicach. Wkrótce rozpoczynam specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Św. Rafała w Krakowie. Interesuje się leczeniem bólu i wykorzystaniem nowych technologii w medycynie. 

Adam Zieliński
Adam Zieliński
lekarz
specjalista Pediatrii

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pediatrii.  Doświadczony lekarz oddziału pediatrycznego i szpitalnego oddziału ratunkowego. Zwolennik partnerskiej relacji z pacjentem i leczenia wg aktualnych wytycznych. 

Karolina Miącz
Karolina Miącz
lekarka
w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywa w codziennej praktyce lekarskiej w szpitalu oraz w centrum leczenia infekcji, a także uczestnicząc w badaniach naukowych i konferencjach. W pracy ceni sobie indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Marek Lesikowski
Marek Lesikowski
lekarz
w trakcie specjalizacji z Pediatrii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoje pracy jako lekarz skupiam się na empatycznym podejściu do pacjenta i osiągnięciu jak najlepszego efektu terapeutycznego poprzez odpowiednią komunikację i dobór leczenia, zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Michał Obel
Michał Obel
lekarz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym na Banacha. Na co dzień pracuje jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na  konferencjach naukowych. W leczeniu opiera się o najnowsze wytyczne zgodne z EBM.

Michał Wawrzyniak
Michał Wawrzyniak
lekarz
w trakcie specjalizacji z Kardiologii Dziecięcej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studia ukończył z nagrodą Rektora Dla Najlepszych Absolwentów. Obecnie lekarz rezydent kardiologii dziecięcej w Klinie Kardiologii Dziecięcej w Poznaniu. Zwraca szczególną uwagę na partnerską relacje z pacjentem oraz zrozumiałe przekazywanie zaleceń.

Paweł Rajtar
Paweł Rajtar
lekarz

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w Szpitalu Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie. W pracy ceni indywidualne podejście do pacjenta.

Przemysław Janik
Przemysław Janik
lekarz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje również jako lekarz medycyny estetycznej. W praktyce lekarskiej stawia na holistyczne podejście do leczenia. 

Olena Szeliga
Olena Szeliga
lekarka
specjalistka Chorób Wewnętrznych

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w Szpitalu Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie. W pracy ceni indywidualne podejście do pacjenta.

Mikołaj Iwański
Mikołaj Iwański
lekarz
w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Na co dzień pracuje jako lekarz pierwszego kontaktu w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Przyjmuję pacjentów w każdym wieku, od niemowląt po seniorów.

Przemyslaw Slawinski
Przemysław Sławiński
lekarz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na co dzień pracuje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie nieustannie pogłębia swoją wiedzę medyczną. Dodatkowo tłumacz medycznego języka angielskiego z kilkuletnim doświadczeniem m.in. we współpracy z wydawnictwami medycznymi oraz startup’ami.

Miriam Wilczyńska
Miriam Wilczyńska
lekarka

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada doświadczenie w pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w udzielaniu świadczeń medycznych w ramach telemedycyny.

Robert Pachocki
lekarz
specjalista Zdrowia Publicznego

Patryk Banaś
lekarz

Absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie jestem rezydentem urologii. Interesuje mnie medycyna zabiegowa, szczególnie małoinwazyjna, jak endoskopia, czy laparoskopia. Bardzo cenię sobie pracę w POZ, gdzie mam możliwość niesienia pomocy najszerszej grupie pacjentów. Leczę zgodnie z EBM. Najbardziej zależy mi na satysfakcji pacjenta.

Anna Krzak
Anna Krzak
lekarka
w trakcie specjalizacji z Hematologii

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbyła liczne staże zagraniczne. Przez kilka lat pracowałam jako lekarz ogólny w POZ. Aktualnie pracuje w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie realizuje specjalizacje z Hematologii.

Michael Martinek
Michael Martinek
lekarz
w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej

Absolwent neurobiologii na uniwersytecie Californii w Riverside. Ukończył staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie aktualnie robi specjalizacje z Onkologii Klinicznej. Interesuje się stosunkami międzynarodowymi oraz zoologią.

Bartosz Graca
Bartosz Graca
lekarz

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W czasie pandemii, będąc na studiach, pracowałem w różnych sektorach w centrach medycznych: praca w laboratoriach, punktach wymazowych, kończąc na wizytach domowych, aby pomóc jak największej ilości osób. Dzięki pracy podczas pandemii uzyskałem masę doświadczenia praktycznego i szybkiego reagowania na zdarzenia . Obecnie pracuję w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Planuję również rozpoczęcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.

Michael Martinek

Agnieszka Borowiec
lekarka

Dominik Nowaczek
Dominik Nowaczek
lekarz

Ukończył kierunek lekarski na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywał m.in. w szpitalu MSWiA oraz szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie. Na co dzień przyjmuje pacjentów w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.”

Izabella Zawarczyńska
lekarka
specjalistka Pediatrii

Katarzyna Kindlein
pielęgniarka

Pielęgniarka z ponad 30-letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy na oddziałach: chirurgii ogólno-naczyniowej, chirurgii ortopedycznej oraz torakochirurgii. Obecnie jestem specjalistą w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego. Od wielu lat pracuję na oddziale chemioterapii z pacjentami onkologicznymi.

Zuzanna Kopczyńska
położna

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Medycznego w Olsztynie. Od 2020 roku swój czas poświęcam pracy na porodówce oraz w przychodni. Praca z kobietami, parami w okresie okołoporodowym jest przede wszystkim moją pasją. Bardzo ważne jest świadome przygotowanie do porodu, a także okresu który po nim występuje, dlatego jestem tu by pomóc. Na spotkaniach staram się, aby wszyscy czuli się swobodnie i nie bali się zadawać pytań.

Katarzyna Kowalczyk
pielęgniarka

Absolwentka Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku pielęgniarstwo. Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz w wielu oddziałach łódzkich szpitali.

Aleksandra Słowińska
Psycholog i Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych borykających z różnego rodzaju trudnościami, doświadczającymi przytłaczających emocji, borykającymi się z problemami w relacjach, pracy, czy życiu osobistym. Pomagam poradzić sobie z różnymi zaburzeniami np. natury lękowej, czy depresyjnej, wzmocnić samoocenę, poprawić asertywność, przezwyciężyć indywidualne trudności i podnieść ogólną jakość życia i samopoczucie. W mojej praktyce szczególnie ważna jest dla mnie relacja z Klientem – staram się do każdego podchodzić indywidualnie, z empatią, akceptacją i autentycznością.

Poznaj naszych fizjoterapeutów

Paula Janowska
mgr fizjoterapii

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ratownik WOPR oraz instruktor narciarstwa PZN. Od zawsze sport był nieodłączną częścią mojego życia, dlatego postępowanie w urazach sportowych nie jest mi obce. W trakcie studiów zainteresowałam się tematem fizjoterapii uroginekologicznej. W 2019 roku uzyskałam tytuł Certyfikowanej Terapeutki Treningu Dna Miednicy według koncepcji Bebo®. Swoje prace dyplomowe zarówno licencjacką, jak i magisterską pisałam na temat zachowawczego leczenia nietrzymania moczu u kobiet.

Piotr Machnik
mgr fizjoterapii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako dziecko pomyliłem kolejność i przed chodzeniem nauczyłem się jeździć na rowerze. Od kiedy pamiętam kolarstwo było moją pasją. Na własnej skórze nauczyłem się co znaczy uraz, ograniczenie ruchomości, czy ból. Z tego powodu wiem jak ważny jest szybki i pełny powrót do formy. W swojej pracy zawodowej skupiam się na leczeniu urazów oraz utrzymywaniu prawidłowej funkcjonalności układu ruchu.

Dołącz do nas!

Nieustannie chcemy powiększać nasz zespół, dlatego chętnie podejmiemy z Tobą współpracę.
Zamów Lekarza logo male
Koszyk